Η TECHNOGRAFIA ιδρύθηκε το 2007 και, έκτοτε, εξελίχθηκε ταχύτατα σε έναν κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας. Προσφέρουμε υπηρεσίες μετάφρασης, επιχώριας γλωσσικής προσαρμογής πολυμέσων και λογισμικού, διερμηνείας και πολύγλωσσης ηλεκτρονικής σελιδοποίησης (DTP), με απαράμιλλη τεχνογνωσία.

Ειδικευόμαστε στους απαιτητικούς κλάδους των χρηματοοικονομικών και νομικών κειμένων, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των εργοστασίων, του τουρισμού, της ιατροτεχνολογίας και υγειονομικής περίθαλψης, της βιομηχανίας οχημάτων και είμαστε έμπιστος συνεργάτης για πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.

Χρησιμοποιούμε ένα ευρύ δίκτυο ειδικευμένων επαγγελματιών, για να διασφαλίσουμε το ανώτερο επίπεδο των υπηρεσιών μας και για να ανταποκρινόμαστε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες του διεθνούς πελατολογίου μας.

Υπηρεσίες

Για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και την εξυπηρέτηση των πελατών σας, χρειάζεται να μπορείτε να προσεγγίσετε διαφορετικά κοινά. Αυτό ίσως φαίνεται δύσκολο, ειδικά σε έναν κόσμο που διασυνδέεται όλο και περισσότερο καθημερινά, σε διεθνές επίπεδο. Εμείς, στην TECHNOGRAFIA, σας βοηθάμε να ξεπεράσετε αυτήν ακριβώς την πρόκληση, για την οποία εργαζόμαστε σκληρά σε καθημερινή βάση.
Η TECHNOGRAFIA είναι ένα αξιόπιστος πάροχος γλωσσικών υπηρεσιών, με ειδίκευση στην προσαρμογή σύγχρονων λογισμικών και πολυμέσων, καθιστώντας τα εύχρηστα και προσβάσιμα για τους πελάτες σας. Μεταφράζουμε το περιβάλλον χρήστη, το μενού και τα κείμενα για το κοινό της εκάστοτε χώρας—μια διαδικασία γνωστή ως επιχώρια γλωσσική προσαρμογή ή localization.
Η διερμηνεία, η προφορική μετάφραση της ομιλίας σε πραγματικό χρόνο, έχει ευρείες και σημαντικότατες εφαρμογές στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και επικοινωνίες, στα συνέδρια, σε ιατρικούς ή νοσοκομειακούς χώρους, όπου οι ασθενείς δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με το ιατρικό προσωπικό, στην επιβολή του νόμου και το νομικό σύστημα και στους κλάδους της φιλοξενίας και του τουρισμού.
Τα σχέδια, τα γραφικά και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις ανήκουν στις οπτικές επικοινωνίες. Παρουσιάζουν τις δικές τους μοναδικές προκλήσεις, οι οποίες διαφέρουν εντελώς από αυτές της γραπτής ή της προφορικής επικοινωνίας. Κατά τη μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες, τα κείμενα ενδέχεται να μεγαλώσουν ή να μικρύνουν, επηρεάζοντας έτσι τη συνολική διάταξη.
Growing your business and serving your customers entails being able to reach out to a wide array of audiences. This can be difficult in today’s increasingly connected global community but this is precisely the type of challenge we here at TECHNOGRAFIA LTD have worked so hard to help you overcome.
TECHNOGRAFIA LTD is a trusted language solutions company and is especially adept in adapting modern software and multimedia platforms so they are accessible and easy to use for our clients by translating the user interface, menus, and text for the local audience—a process known as localization.
Interpretation, the act of translating verbal speech in real time, has broad, critical applications in cross-border or international business transactions and dealings, medical and hospital settings where patients cannot communicate with healthcare providers, in law enforcement and the legal system, and in the hospitality and tourism sectors.
Design, graphics, and desktop publishing are visual languages that present their own set of unique challenges and are entirely different from those posed by spoken and textual communication. Texts can expand or contract when translated into other languages, thus affecting the layout.