Εσωτερικός μεταφραστής

Η ομάδα εσωτερικών μεταφραστών μας στην Αθήνα μεγαλώνει και αναζητούμε έναν ακόμη ταλαντούχο μεταφραστή για να προστεθεί στο δυναμικό της εταιρείας μας. Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δύο χρόνια πλήρους επαγγελματικής απασχόλησης ως μεταφραστής Ή πέντε χρόνια πλήρους επαγγελματικής απασχόλησης ως μεταφραστής. 2. Γλωσσικοί συνδυασμοί: Γερμανικά…