Κάθε κλάδος «μιλάει» τη δική του γλώσσα.

Η συγκεκριμένη γλώσσα κάθε κλάδου περιλαμβάνει ένα πλήθος από ειδικούς όρους, φρασεολογία και ακρωνύμια. Ακόμη, μπορεί να χαρακτηρίζεται από λιγότερο εμφανείς τρόπους έκφρασης, όπως ιδιαίτερο στιλ και συμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κλάδος απαιτεί τη δική του, προσαρμοσμένη λύση όσον αφορά τη γλώσσα και την επικοινωνία.