Ηλεκτρονική σελιδοποίηση

Τα σχέδια, τα γραφικά και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις ανήκουν στις οπτικές επικοινωνίες. Έχουν τις δικές τους μοναδικές προκλήσεις, οι οποίες διαφέρουν εντελώς από αυτές της γραπτής ή της προφορικής επικοινωνίας. Κατά τη μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες, τα κείμενα ενδέχεται να μεγαλώσουν ή να μικρύνουν, επηρεάζοντας έτσι τη συνολική διάταξη.

Κάποιες γλώσσες διαβάζονται από δεξιά προς τα αριστερά, ενώ άλλες διαβάζονται από πάνω προς τα κάτω. Κάποιες φωτογραφίες ή εικόνες ίσως πρέπει να προσαρμοστούν για να είναι κατάλληλες για ορισμένα τοπικά κοινά, ώστε να διασφαλίζεται η πολιτισμική ορθότητα. Ως επιχείρηση, πάντα επιδιώκετε να έχετε θετικό αντίκτυπο, ωστόσο μία ακατάλληλη μετάφραση γραφικών και κειμένων σε άλλη γλώσσα μπορεί να σας εμποδίσει να πετύχετε.

Όταν το περιεχόμενο ενός διαφημιστικού φυλλαδίου, μιας παρουσίασης πωλήσεων ή μιας συσκευασίας προϊόντος μεταφράζεται σε άλλη γλώσσα, ίσως να προκύψουν ορισμένες δυσκολίες. Για παράδειγμα, το μεταφρασμένο κείμενο ενδέχεται να καλύπτει μεγαλύτερο ή μικρότερο χώρο. Το νόημα που έχει αποδοθεί σε μερικές λέξεις στη μία γλώσσα, ίσως χρειαστεί να αποδοθεί με μία παράγραφο στην άλλη, με αποτέλεσμα να καλύψει περισσότερο χώρο από τον προκαθορισμένο και να επηρεάσει ολόκληρη τη διάταξη.

Η TECHNOGRAFIA διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης για πολλές γλώσσες, που επιλύει με μεγάλη ικανότητα οποιοδήποτε πρόβλημα μετάφρασης, χώρου ή σχεδίασης προκύπτει, όσο μικρός και αν είναι ο διαθέσιμος χώρος. Εργαζόμαστε με αφοσίωση και καταφέρνουμε να διατηρήσουμε ακέραιο το σκοπό και τον αντίκτυπο του μηνύματός σας, σε οποιαδήποτε γλώσσα, όσες τροποποιήσεις και αν χρειαστούν.

Δείτε προηγούμενες δουλειές μας εδώ και μάθετε πώς μπορούμε να κάνουμε τα προϊόντα και τα γραφικά σας να ξεχωρίζουν σε οποιαδήποτε γλώσσα.