«Κάθε φορά που χρειαζόμαστε μία μετάφραση στα ελληνικά, απευθυνόμαστε κατευθείαν στην TECHNOGRAFIA. Σε όλα τα χρόνια της συνεργασίας μας, έχουμε μόνο θετικές εμπειρίες. Συνεργαζόμαστε πάνω σε κείμενα πληροφορικής και οι μεταφράσεις τους είναι πάντα σωστές, επαγγελματικά γραμμένες και υψηλής ποιότητας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την εταιρεία και τη συστήνουμε σε όλους!»