Αυτοκινητοβιομηχανία

Κορυφαίοι κατασκευαστές οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο στηρίζονται στην TECHNOGRAFIA LTD για να τους παρέχει τεχνικές μεταφράσεις υψηλής ποιότητας.

Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας ελεγχόμενος κλάδος, όπου η κατασκευαστική εξειδίκευση, η επιτυχής υιοθέτηση των απαιτήσεων και των προτιμήσεων των καταναλωτών και η συμμόρφωση με τα κανονιστικά πρότυπα είναι απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία.

Οι συνεργασίες της TECHNOGRAFIA LTD  με μεγάλους κατασκευαστές οχημάτων, την καθιστούν ιδανικό μεταφραστικό συνεργάτη και για εσάς.

Η ομάδα μας έχει εργαστεί πάνω σε τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια κατόχων, οδηγίες συντήρησης και άλλους τύπους εγγράφων για οχήματα, φορτηγά, κινητήρες και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, καθώς και σε κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αυτοκινητοβιομηχανία απαιτεί μεταφράσεις που πληρούν αυστηρά πρότυπα ποιότητας και κανονιστικές απαιτήσεις. Στην TECHNOGRAFIA LTD, συνεργαζόμαστε στενά με κατασκευαστές οχημάτων και προμηθευτές ανταλλακτικών για να παρέχουμε υψηλής ποιότητας τεχνικές μεταφράσεις.