Ανανέωση Πιστοποίησης Ποιότητας Μεταφραστικών Υπηρεσιών ISO 17100:2015 Translation services — Requirements for translation services

Εδώ και δύο δεκαετίες, πρωταρχικός στόχος της TECHNOGRAFIA είναι το υψηλό επίπεδο των γλωσσικών υπηρεσιών της. Γι’ αυτό, η απόλυτη επιτυχία της εταιρείας μας στην πρόσφατη ετήσια επιθεώρηση ISO 17100:2015 Translation services — Requirements for translation services είναι μια σημαντικότατη απόδειξη όχι μόνο της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας μας, αλλά και της συνεχούς προσπάθειάς μας…